Het volgende onderhoud is succesvol uitgevoerd: 
• Start: vrijdag 5 juli 2019 vanaf 23.00 uur
• Eind: zaterdag 6 juli 2019 om 05.00 uur

In een enkel geval kan de herstart van uw toestel nodig zijn.
Wij berichten u binnenkort over de verdere updates.