Het onderhoud van afgelopen nacht is succesvol afgerond.
Alle diensten werken naar behoren.

===

Op de volgende datum worden onderhoudsactiviteiten aan de telefooncentrales uitgevoerd:

vrijdagavond 9 december vanaf 23:00 uur tot zaterdag 10 december 4:00 uur.

De mogelijke impact hiervan is:
» het telefoonverkeer kan max. 15 minuten uitvallen.
» actieve gesprekken kunnen worden onderbroken.
» NB: geen impact op trunkverkeer.
» De webinterface kan max. 5 minuten niet beschikbaar cq. inaccuraat zijn.
» De Realtime API kan max. 30 minuten niet beschikbaar cq. inaccuraat zijn.
» De Qaller App kan max. 30 minuten niet beschikbaar cq. inaccuraat zijn.