23 juli 2016:
Het onderhoud is succesvol uitgevoerd.
Alle systemen functioneren naar behoren.

========
Op de volgende datum worden onderhoudsactiviteiten aan de telefooncentrales uitgevoerd:
» vrijdagavond 22 juli vanaf 23:00 uur tot max. zaterdag 23 juli 4:00

De mogelijke impact hiervan in het onderhoudsinterval is:
– een korte, tijdelijke onderbreking van de telefoonservice/trunks (in totaal max. 10 min)
– onderbreking of inaccuraatheid van de bedieningspagina’s (in totaal max. 1 uur)
Er is geen impact verwacht op andere diensten.