Het onderhoud is succesvol afgerond.
Mocht u n.a.v. het uitgevoerde onderhoud problemen ervaren dan adviseren wij u:
» herstart van het telefoontoestel
» herstart van de router
» als de Qaller App niet meer werkt, meldt u deze opnieuw aan

Ondervindt u toch problemen? Neem dan contact met ons op.

—-

Er zijn op dit moment geen meldingen.
Op dit moment werkt de dienst naar behoren.
Ondervindt u toch problemen? Neem dan contact met ons op.

Op de volgende datum worden onderhoudsactiviteiten aan de telefooncentrales uitgevoerd:

vrijdagavond 7 oktober vanaf 23:00 uur tot max. zaterdag 8 oktober 2:00

De mogelijke impact hiervan is:
» een korte onderbreking van de telefonie (totaal max. 15 min)
» een korte onderbreking van de webinterface (totaal max. 5 min)
Er is geen impact verwacht op andere diensten.

Er zijn op dit moment geen meldingen.
Op dit moment werkt de dienst naar behoren.
Ondervindt u toch problemen? Neem dan contact met ons op.