Vanaf nu biedt Simmpl de mogelijkheid om SIP trunks te gebruiken.
Voor meer informatie, zie www.simmpl.nl/trunk.